Close

8.11.2016

BLANICE VODŇANSKÁ 6 – ÚN HUSINEC (421 089)

Délka: 5,0 km
Rozloha: 38,30 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Husinec

Popis revíru

GPS 49°2’18.967″N, 13°59’32.66″E
Přítok Otavy. Od tělesa hráze až ke konci vzdutí ÚN pod dětským táborem – vyznačeno tabulemi. Do vzdálenosti 400 m od hráze je PHO I. stupně – zákaz lovu ryb. Na celé nádrži platí zákaz používání plavidel a zákaz vnadění.

zákaz rybolovu od vtoku řeky Blanice do nádrže po hranici se pstruhovým revírem (označeno cedulemi) v době od 1. 12. do 31. 12 a od 1. 1. do 15. 4.