Close

8.11.2016

DRAČICE 1 (423 016)

Délka: 18,2 km
Rozloha: 5,00 ha
Organizace pověřená hospodařením: MO Nová Bystřice

Popis revíru

GPS Z: 48°54’49.803″N, 14°53’42.305″E, K: 49°1’46.481″N, 15°8’36.060″E

Od soutoku s Lužnicí až k hrázi rybníka Osika v k. ú. Albeř, kromě úseku protékajícího Rakouskem. V prostoru přírodní rezervace DRAČICE platí zákaz lovu ryb (rozhodnutí CHKO Třeboňsko č. j. 2885-98-412), s výjimkou úseku od ocelové lávky u bývalého lomu nad obcí Františkov až po okraj bývalé střelnice – označeno cedulí CHKO Třeboňsko (rozhodnutí CHKO Třeboňsko č. j. 01586/TR/2008).
Rybníky Mnišský a  Novobystřický do revíru nepatří.