Close

13.7.2022

Konference Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu

Dne 21. 6. 2022 se od 15:00 hodin uskutečnila v sále restaurace Gerbera v Českých Budějovicích konference Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu. Jednalo se o konferenci volební, která se uskutečňuje jednou za čtyři roky. Pozváni byli také hosté z Českého rybářského svazu, z. s. předseda Dr. Karel Mach, jednatel Ing. Roman Heimlich, a Mgr. David Zdvořáček a za každou naši místní organizaci se mohl účastnit jeden delegát s hlasovacím právem a jeden host.

Ve volbách byl pro období let 2022 – 2026 zvolen předsedou územního svazu Ing. Karel Koranda, jako členové územního výboru byli zvoleni Jiří Marek, Ing. Jaromír Procházka, RNDr. Milan Hladík, Ing. Josef Kostka, Zdeněk Paul, Zdeněk Babka, Jaromír Slavík, Čeněk Štojdl, Josef Luxa, JUDr. Vít Pošvář, Jiří Nekola a Martin Zimandl. Jako zástupce do Republikové rady ČRS byl zvolen Ing. Josef Kostka a jako jeho náhradník RNDr. Milan Hladík.

Dále se pro toto období volila i Územní dozorčí komise, která je ve složení – předseda: David Havlíček, místopředseda: Ing. Bedřich Erhart, členové: Jindřich Šimák, Josef Svoboda, Emil Pešek, Ladislav Peterka a Pavel Dušek.

Na jednání územního výboru dne 30.6.2022 byli Ing. Jaromír Procházka a RNDr. Milan Hladík zvoleni místopředsedy územního svazu.

Účastníci konference vyslechli obsáhlou zprávu o činnosti zahrnující i desetiletou historii ekonomických dat, zprávu územní dozorčí komise, zprávu sportovních odborů a odboru dětí a mládeže, zprávy o výsledcích hospodaření dceřiné společnosti Pstruhařství ČRS Kaplice s.r.o. a vystoupení hostů. Dále byly schváleny nové ceny povolenek pro rok 2023 a též byly předběžně projednány navrhované změny bližších podmínek, které budou před finálním schválením nejprve projednány na členských schůzích MO v roce 2023.

Konference proběhla v příjemné a přátelské atmosféře za což patří všem zúčastněným velký dík.

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS