Close

8.11.2016

LUŽNICE 10 B (421 042)

Rozloha: 180,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Třeboň, MO Suchdol nad Lužnicí

Popis revíru

Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Majdaléna (Cep – velké jezero, Cep I – malé jezero, obě jezera jsou propojena kanálem) v k. ú. Cep, Majdaléna 140 ha
(GPS 48°56’51.938″N, 14°52’34.173″E)
Velká Tušťská Tušť 30 ha
(GPS 48°54’12.925″N, 14°53’34.252″E)
Malá Tušťská Tušť 10 ha
(GPS 48°53’51.044″N, 14°54’14.76″E)

Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I a dále z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Je zakázáno budování (využívání) pevných stanovišť v příbřežních mělčinách. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb, rovněž je zakázáno zavážení nástrah a návnad zaplaváváním. Modelářské loďky určené k zavážení nástrah a návnad jsou povoleny. Kapr obecný je hájen v celém revíru 43. a 44. týden. V termínu 23.5.-27.5.2018 je jezero Cep (velká Majdalenská pískovna) hájeno z důvodů pořádání rybářských závodů.
Upozornění: Na pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely.