Close

30.9.2022

Malše 6 – rozvolnění pravidel rybolovu

Na revíru 421 098 Malše 6 – nádrž Květoňovod bude od 1.10.2022 probíhat vypouštění nádrže Květoňov a následně v listopadu proběhne její vylovení. Z důvodu snížení obsádky před samotným výlovem (a tím snížení rizika úhynu ryb během výlovu) budou od 1.10.2022 do vypuštění nádrže rozvolněny pravidla rybolovu na úroveň pravidel rybolovu na mimopstruhovém revíru takto:

  • Zrušen zákaz rybolovu v oblasti přítoku a z hráze.
  • Povolen lov všemi technikami rybolovu dle rybářského řádu platného na mimopstruhových revírech Jihočeského územního svazu.
  • Povolen lov na háčky s protihrotem.
  • Zrušen zákaz vnadění.
  • Zrušena minimální velikost umělé nástrahy při lovu přívlačí.
  • Míra candáta obecného snížena na 45 cm.
  • Osoba provádějící rybolov si smí v jednom kalendářním dni ponechat maximálně 3 ks lososovitých ryb, bez omezení počtu při přesažení délky 45 cm.
  • Přivlastňovat si ryby lososovité je možné každý den v týdnu.
  • Je zrušen limit 50 ks lososovitých ryb na jednu povolenku.
  • Neplatí pravidlo K 70 (kapr obecný delší než 70 cm (včetně) nemusí být vrácen zpět do revíru).

Děkujeme za pochopení