Close

8.11.2016

PEKLOVSKÝ POTOK (423 034)

Délka: 10,0 km
Rozloha: 2,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Volyně

Popis revíru

Přítok Volyňky, Otavy. Od vtoku do Volyňky v Neměticích až k pramenům. Nádrž Pelich do revíru nepatří. Celý revír je chovný – lov ryb udicí zakázán.