Close

2.5.2022

Spolupráce s Maďarským Rybářským Svazem

JčÚS ČRS navázal spolupráci s Maďarským Rybářským Svazem (MOHOZS) a umožnil maďarským muškařům potrénovat na našich pstruhových revírech a uspořádat jednodenní závod „Vltava Cup“ na řece Vltavě pod Herbertovem ve dnech 22.-24.4.2022. Závod se uskutečnil v souladu s platnou Směrnicí pro organizování rybářských závodů na revírech JčÚS ČRS, všichni účastníci museli mít platný rybářský lístek, povolenku k lovu a dále přispěli každý částkou 10 EURO do Fondu dětí a mládeže JčÚS ČRS. Závod proběhl dle pravidel platného Soutěžního a závodního řádu Odboru LRU Muška a JčÚS jako dozor a sektorový rozhodčí zastupoval M.Hladík.