Close

22.2.2023

Zahájení rybolovu na revíru Malše 6

Nádrž Květoňov (revír 421 098 Malše 6) se již po podzimním výlovu a provedených měření sedimentů zdárně napouští. Vzhledem k příznivému vývoji počasí jsme na nic nečekali a dnes vzhledem k dostatečné vodní hladině bylo provedeno počáteční zarybnění 5q lososovitých ryb. Lov ryb je tedy opět povolen dle platného rybářského řádu (bez rozvolnění pravidel rybolovu, které bylo zavedeno pouze kvůli komplikovanému výlovu).

Na revíru tedy opět platí následující pravidla rybolovu:

Popis revíru

GPS 48°42’47.482″N, 14°30’41.89″E

Rybářský revír je tvořen nádrží Květoňov v k. ú. Mostky. Zákaz lovu ryb v oblasti přítoku – vyznačeno tabulemi, a z hráze, kde je lov povolen pouze během závodů.

Na revíru je povolen pouze lov na umělou mušku (celoročně) a lov přívlačí (od 16.6). Povoleny jsou pouze háčky bez protihrotu.

  • Při lovu na umělou mušku je v období 1.1. – 15.6. povolena maximální délka mušek 5 cm.
  • Při lovu přívlačí je možné lovit pouze s umělou nástrahou o minimální délce 14 cm

Lov ryb z plavidel je povolen. Hlubinná přívlač zakázána. Candát obecný má stanovenou minimální lovnou míru  60 cm.

Zákaz vnadění.

V případě, že bude na nádrži výjimkou vydanou Krajským úřadem Jč. kraje povolen lov na dírkách, pravidla budou upřesněna na internetových stránkách ČRS, z. s., JčÚS a na informační ceduli na hrázi nádrže.

Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat maximálně 3 ks lososovitých ryb, z nichž pouze jednu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm. Přivlastňovat si ryby lososovité je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu. Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.