Close

10.5.2021

Zrušen zákaz rybolovu na Hamerském potoce 1 A

Od 10.5.2021 je opět povolen rybolov na revíru Hamerský potok 1 A (Vajgar). Stavební práce byli předčasně zvládnuty a rybník Vajgar může být napuštěn na původní hladinu. Zákaz rybolovu se zkrátil o 10 dní.