Close

22.4.2024

30. dubna – poslední den uhrazení členského příspěvku

Vážené rybářky a rybáři,

chtěli bychom vás upozornit, že do 30. dubna je nutné zaplatit členský příspěvek v místní organizaci. V případě nezaplacení členství se dnem 1. května stanete nečleny. Od letošního roku se již známky nevylepují do legitimace, ale evidence se zadává do nového Rybářského informačního systému (RIS).

Ceny pro rok 2024 jsou následující: dospělí – 700,- Kč, mládež od 16 do 18 let – 300,- Kč a děti do 15 let – 150,- Kč.