Close

Projekty v roce 2023

V rámci dotační podpory Jihočeského kraje byl realizován v roce 2023 projekt s názvem Podpora pstruha a lipana v povodí Vltavy.

V rámci tohoto projektu bylo vysazeno do revírů Vltava 25, Vltava 27, Vltava 26, Vltava 27, Malše 1, Malše 3 a Brložského potoka 1 celkem 32.700 ks pstruha obecného a 19.300 ks lipana podhorního.

Video z vysazení lipana je ke shlédnutí zde: vysazení lipan