Close

Odbor mládeže

Odbor mládeže

Odbor mládeže JčÚS ČRS pracuje již řadu let s mládeží do 18-ti let. Činnost je především zaměřena na podporu rybářských kroužků, organizaci rybářských táborů a soutěžích akcí. Rybářský potěr je většinou organizován v rybářských kroužcích pracujících v našich místních organizacích, které jej pomáhají uvést mezi dospělou členskou základnu. Snažíme se, aby budoucí rybáři neviděli v rybářském sportu jenom množství ryb, které mohou přinést domů od vody, ale aby se naučili, že rybaření je především postoj k přírodě a způsob životního stylu s citem a respektem k přírodnímu bohatství.Úkolem práce s rybářskou mládeží je naučit děti rybářské dovednosti praktické i teoretické dle možností každého vedoucího rybářského kroužku. Poslední Sněm Českého rybářského svazu uložil odborům mládeže zkvalitnění výuky novými metodami, které snad zaujmou další děti, které mají zájem o rybářský sport. Na posledním zasedání odboru mládeže si většina členů stěžovala na stoupající nezájem o rybářský sport a přidružené soutěže. Nezbývá než jen konstatovat, že musíme zájem dětí získat soutěživostí a schopnostmi, které nám budou nerybáři jenom závidět. Vedoucí rybářských kroužků mají v rukou budoucnost Českého rybářského svazu.

Důležitým partnerem  je Ministerstvo Školství Mládeže a Tělovýchovy , které finančně přispívá na činnost mládeže.

Jako hlavní náplně činnosti rybářských kroužků především pro ty nejmenší rybáře můžeme jmenovat seznámení dětí s revírem, na němž hospodaří domovská místní organizace, základy chovu ryb v podmínkách ČRS a případně i produkčních rybářů, poznávání ryb i živočichů a rostlin žijících kolem vody, které se děti naučí nejlépe na živých exponátech při praktických ukázkách rybolovu nebo při malých rybolovných soutěžích, a také seznámení s technikami sportovního rybolovu. Dále pak můžeme zařadit různé dovednostní soutěže, například v rychlosti vázání háčku nebo házení zátěží do připraveného terče (není potřeba předpisových terčů a prutů pro rybolovnou techniku). Samozřejmě se děti učí jednotlivá ustanovení rybářského řádu, správné určení druhu ulovené ryby  a také správné vyplňování úlovkových lístků.

Formuláře ke stažení:

Fond dětí a mládeže 2023

Žádost fondu dětí a mládeže na činnost kroužků

Žádost fondu dětí a mládeže na odměnu vedoucích

Členové odboru mládeže

 jméno a  příjmeníemailmobilMO ČRS
předsedaZdeněk Paulzdenekpaul@seznam.cz723 483 995 Pelhřimov
členJan Luxa  Č. Budějovice 3 
členJiří Marek st.  Písek 
členFrantišek Bouda  Dačice 
členMilan Sojka  Vimperk