Close

Pravidla rybolovu – Rybářský řád JčÚSCRS

Pravidla rybolovu se v České republice řídí zákonem č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb. Uživatel rybářského revíru může pravidla rybolovu dále upravit v rámci tzv. „bližších podmínek výkonu rybářského práva“ (§13 odst. 9 Zákona č.99/2004Sb). Tyto bližší podmínky rybolovu byly stanoveny pro všechny revíry Českého rybářského svazu, z.s. Jihočeského územního svazu a také konkrétně pro některé revíry (viz. popis jednotlivých revírů).
Žádáme vás, abyste pečlivě prostudovali a dodržovali pravidla rybolovu v popisech revírů, které obdržíte spolu s povolenkou, tato pravidla slouží k především k ochraně ryb a tím i ke zkvalitnění podmínek sportovního rybolovu na našich revírech.