Close

Pravidla rybolovu – Rybářský řád JčÚS ČRS

Pravidla rybolovu se v České republice řídí zákonem č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb. Uživatel rybářského revíru může pravidla rybolovu dále upravit v rámci tzv. „bližších podmínek výkonu rybářského práva“ (§13 odst. 9 Zákona č.99/2004Sb). Tyto bližší podmínky rybolovu byly stanoveny pro všechny revíry Českého rybářského svazu, z.s. Jihočeského územního svazu a také konkrétně pro některé revíry (viz. popis jednotlivých revírů).
Žádáme vás, abyste pečlivě prostudovali a dodržovali pravidla rybolovu v popisech revírů, které obdržíte spolu s povolenkou, tato pravidla slouží k především k ochraně ryb a tím i ke zkvalitnění podmínek sportovního rybolovu na našich revírech.

Rybářský řád a soupis revírů Jihočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva platný pro rok 2024 až 2027 -! Pozn. od 1.1. 2024 neplatí na straně 65 odst. 1 b) (vyplňování sumáře úlovku a docházek před odevzdáním povolenky) – z důvodu přechodu na jiný formát (A4) úlovkového listu, který byl odsouhlasen a zaveden až po tisku tohoto soupisu

Rybářský řád a soupis revírů Jihočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva platný pro rok 2022 a 2023