Close

7.12.2016

HORUSICKÁ PÍSKOVNA (421 103)

Organizace pověřená hospodařením: MO Veselí nad Lužnicí

Rozloha: 16,92 ha

Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Horusická pískovna (Jezero Horusice I, Zadní)   v k. ú. Horusice    16,92 ha

(GPS 49°9’14.045″N, 14°42’35.772″E)

Zákaz lovu z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán. Zákaz vstupu a rybolovu v prostoru těžebních prostorů a stavenišť, které jsou vyznačeny cedulemi.

Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na přilehlých pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb.  zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky a deštníky typu Brolly jsou povoleny. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace s výjimkou označených parkovišť.