Close

Pavel Moravec

Stanovisko ČRS k hlubinné přívlači

Stanovisko je v souladu s právním názorem Ministerstva zemědělství, které jej potvrdilosvým dopisem č. j. MZE-32017/2024-16232 ze dne 18. 4. 2024. V minulosti byla hlubinná přívlač v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva omezena na lov z plavidla poháněného lidskou silou (vesla) pouze některými uživateli revírů na vybraných rybářských revírech (např. ÚN Orlík, ÚN Lipno). […]

Read More

Candátí hnízda pro Lipno

V pátek 12.4. 2024 jsme do údolní nádrže Lipno umístili společně s vědci z Biologického centra Akademie věd ČR 60 hnízd určených pro výtěr candáta. Tato akce by měla podpořit přirozený výtěr candátů v naší největší nádrži. Hnízda jsou označená bójemi s nápisem trdliště – zákaz rybolovu. Prosíme rybáře, aby candáty na hnízdech nerušili a […]

Read More

Inkubace jiker přímo v rybářských revírech

I v letošním roce pokračujeme v našem projektu inkubace jiker pstruha potočního přímo v rybářských revírech. Tento projekt započal před 4 lety a „Přátelé vod pětilisté růže“ na námi navržených plovoucích aparátech začali takto zarybňovat pstruhové kapiláry v okolí Českého Krumlova.  Projekt měl úspěch a po mírných úpravách aparátů jsme už v loňském roce začali takto zarybňovat přímo některé naše […]

Read More

Závod Indoor Cup in Casting Sport

V sobotu 17.2. 2023 se v jihočeském Písku konal mezinárodní Halový závod v rybolovné technice- Czech Indoor Cup in Casting Sport.  Jednalo se technologicky velmi dobře propracovaný závod, neboť se veškeré bodovací průkazy a výsledky dali sledovat on-line napříč celým světem. Závodu se zúčastnilo celkem 65 závodníků z několika zemí Evropy. Velkým úspěchem je také […]

Read More

Výstava v Rakousku

První víkend v únoru 2024 se konala tradiční výstava v Rakouském městě Wels. Tak jako v minulých letech i letos zde byl mezi vystavovateli stánek Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu. V Rakousku je velká skupina rybářů, která do Čech jezdí za rybami pravidelně (dokonce zde mají často i roční povolenky a jsou také členy našich místních organizací). […]

Read More

Změny v rybářském řádu pro rok 2024

Pro rok 2024 došlo k některým zásadním úpravám rybářského řádu, ať už v rámci zapracované novely vyhlášky č. 197/2004, nebo v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva. Na následujících řádcích se pokusíme vypíchnout některé významné změny, na které by si měl rybář dát pozor. Níže je potom uveden ucelený přehled změn v rybářském řádu platný pro revíry Jihočeského územního […]

Read More