Close

Pavel Moravec

Zahájení rybolovu na revíru Malše 6

Nádrž Květoňov (revír 421 098 Malše 6) se již po podzimním výlovu a provedených měření sedimentů zdárně napouští. Vzhledem k příznivému vývoji počasí jsme na nic nečekali a dnes vzhledem k dostatečné vodní hladině bylo provedeno počáteční zarybnění 5q lososovitých ryb. Lov ryb je tedy opět povolen dle platného rybářského řádu (bez rozvolnění pravidel rybolovu, […]

Read More

Zarybnění září 2022

1.9 – Malše 6 – pstruh duhový 100 kg + siven 50 kg 1.9 – Vltava 24 – pstruh duhový 250 kg + siven 50 kg 1.9 – Vltava 25 – pstruh duhový 100 kg + siven 50 kg 2.9 – Černá 2 – pstruh duhový 200 kg 2.9 – Nežárka 5 – pstruh duhový […]

Read More

Inkubace pstruha potočního přímo v rybářských revírech

Odchov jiker přímo v potocích není nic nového a tuto metodu znali již naši dědové, avšak nikdy nebyla masově rozšířena. Nebyl důvod. V řekách probíhal přirozený výtěr pstruha ve velkém. Byl dostatek generačních ryb a mnohem méně rybích predátorů. Také faktory ovlivňující populace pstruhů obecných (snižování vodnatosti toků, rybářský tlak, znečištění vody léčivy, drogami a antikoncepčními látkami […]

Read More

Zarybnění srpen 2022

1.8 – Lomnice 1 – pstruh duhový 100 kg 4.8 – Blanice Vodňanská 4 – kapr 1.000 kg 4.8 – Vltava 22 – kapr 1.000 kg 4.8 – Nežárka 2 – kapr 200 kg 6.8 – Lomnice 1 – pstruh duhový 100 kg 8.8 – Brložský potok 1 – pstruh duhový 100 kg 10.8 – […]

Read More

Zemřel bývalý předseda Jihočeského územního svazu Stanislav Havelka

Vážení přátelé Petrova cechu, s lítostí Vám oznamujeme, že nás ve věku 77 let opustil bývalý předseda Jihočeského územního svazu a člen Republikové rady ČRS pan Stanislav Havelka. Narodil se v roce 1945, byl členem MO České Budějovice 1., kde vedl odbor rybolovné techniky a dlouhodobě zde pracoval s mládeží a pořádal rybářské tábory. Funkcionářem […]

Read More

Revír Vltava 24

Na revíru Vltava 24 probíhá od začátku září pravidelné vysazování ve čtrnáctidenních intervalech, které bude probíhat až do prosince. Nasazujeme opravdu krásné ryby (siven až 50 cm a duhák o velikosti 40 až 60 cm). Neváhejte a přijďte si užít podzimní rybaření na tomto speciálním revíru. přehled vysazení: 1.9.2022 – pstruh duhový 250 kg + […]

Read More

Malše 6 – rozvolnění pravidel rybolovu

Na revíru 421 098 Malše 6 – nádrž Květoňovod bude od 1.10.2022 probíhat vypouštění nádrže Květoňov a následně v listopadu proběhne její vylovení. Z důvodu snížení obsádky před samotným výlovem (a tím snížení rizika úhynu ryb během výlovu) budou od 1.10.2022 do vypuštění nádrže rozvolněny pravidla rybolovu na úroveň pravidel rybolovu na mimopstruhovém revíru takto: Zrušen zákaz […]

Read More