Close

8.11.2016

LUŽNICE 7 B (421 039)

Rozloha: 100,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Veselí nad Lužnicí

Popis revíru

Rybářský revír tvoří soustava zaplavených Vlkovských štěrkopískovišť:

Vlkovská velká (Vlkovská pískovna) v k. ú. Vlkov 46 ha
(GPS 49°10’21.332″N, 14°42’46.467″E)
Vlkovská malá (Jezero Veselí I) Veselí nad Lužnicí 23 ha
(GPS 49°10’18.172″N, 14°42’32.57″E)
Zastávka (Jezero Veselí) Veselí nad Lužnicí 5 ha
(GPS 49°10’21.289″N, 14°42’45.369″E)
U Nekolů (Jezero Horusice) Horusice 26 ha
(GPS 49°9’40.270″N, 14°42’14.288″E)

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Zákaz lovu ryb z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení nástrah povoleno malými modely lodí RC, lov z plavidel zakázán. Zákaz vstupu a rybolovu v prostoru těžebních prostorů a stavenišť.Úsek v délce cca 200 m před vjezdem na parkoviště je vyhrazen pro rybáře – držitele průkazů ZTP-P s přednostním právem lovu ryb. Úsek je vyznačen tabulemi. Celoroční zákaz rybolovu platí v prostoru soukromého pozemku „U lodi“ (klub wind­­surfing). Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.

Upozornění:  Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony,  zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace.