Close

8.11.2016

VLTAVA 21 – 22, ÚN HNĚVKOVICE (421 073)

Délka: 18,6 km
Rozloha: 262,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: Jihočeský ÚS

Popis revíru

GPS Z: 49°10’53.096″N, 14°26’45.18″E, K: 49°2’55.049″N, 14°26’45.645″E
Od hráze ÚN Hněvkovice až k jezu v Hluboké nad Vltavou. K revíru nepatří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou 3,8 ha na levém břehu, které je samostatným revírem místního významu. Lov z plavidel na ÚN Hněvkovice povolen, včetně hlubinné přívlače a zavážení nástrah a návnad. Do revíru nepatří potok Libochovka a spojky rybníků. Celoroční zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vymezeném jezem a červenobílými tabulemi Povodí Vltavy. Lov ryb je zakázán z přístavišť veřejné osobní lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. Zákaz používání klepadel a šplouchadel. Při lovu na nástražní rybičku povoleno používat pouze celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby. Od 1. 5. do 30.9. je na hladině nádrže v k. ú. Purkarec vyznačena lyžařská dráha v lokalitě dané GPS: počátek 49°08’07.6″N 14°27’16,9″E, konec 49°09’00.2″N, 14°27’21,4″E a k. ú. Jaroslavice dráha pro flyboarding, vodní skůtry nebo jetsurfy GPS: Z: 49°9’39.522″N, 14°27’3.158″E K: 49°9’58.203″N, 14°27’9.177″E V době od 9:00 do 19:00 zakázáno v těchto vytyčených drahách umísťovat bóje (včetně tyčových bójí označující krmná místa)..
Při lovu dravců na bójku je povoleno umísťovat bójku pouze v třetině toku přilehlé k břehu, na kterém se nachází lovící. Vnitřní třetina toku (plavební dráha) musí zůstat volná. Je zakázáno umísťovat bójky v třetině toku u protilehlého břehu a přetahovat vlasec přes plavební dráhu.
Označování krmných míst je zakázáno s výjimkou tyčových bójí v přilehlé třetině toku.

Na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8.

Uživatel revíru vyhlašuje pro nonstop rybolov v době 00.00-4.00 hodin tato pravidla:

– osoba provádějící lov je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin osvětlit místo lovu neoslňujícím světlem. Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

– osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu  (Evidence docházky a úlovku) nové datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdný řádek k tomuto dni proškrtnout,

– lov ryb povolen pouze v úseku od levobřežního ústí silnice do přehrady pod obcí Jeznice (v této úrovni platí pro oba břehy) až po horní hranu levobřežní zátoky mezi Purkarcem a Karlovým Hrádkem (v této úrovni platí pro oba břehy).

mapka nonstop rybolovu: zde

Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s.p. zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.