Close

19.1.2024

Změny v rybářském řádu pro rok 2024

Pro rok 2024 došlo k některým zásadním úpravám rybářského řádu, ať už v rámci zapracované novely vyhlášky č. 197/2004, nebo v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva. Na následujících řádcích se pokusíme vypíchnout některé významné změny, na které by si měl rybář dát pozor. Níže je potom uveden ucelený přehled změn v rybářském řádu platný pro revíry Jihočeského územního svazu.

Nově platí na mimopstruhových revírech maximální limit 50 ks ponechaných vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, candát, bolen, sumec nebo jejich kombinace) pro držitele všech druhů povolenek – nově tedy i pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek.

Nově byl zaveden maximální limit ponechaných dravců (štika, candát) na všech mimopstruhových revírech Jihočeského územního svazu na 20 ks ročně na 1 povolenku k rybolovu.

Rovněž maximální limit 50 ks lososovitých ryb na jednu roční pstruhovou povolenku se nyní vztahuje na všechny druhy povolenek – tedy i na celosvazové a celorepublikové povolenky.

Od roku 2024 platí, že po přisvojení si druhé vyjmenované ryby (kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec) končí denní lov.

Dle novelizované vyhlášky č. 197/2004 je povolena hlubinná přívlač pouze z plavidla poháněného lidskou silou. Použití motoru při hlubinné přívlači je tedy nově zakázáno.

Za lov ryb z plavidel je považován i průzkum echolotem, zavážení návnad a nástrah a další činnosti prováděné z plavidla směřující k ulovení ryby nebo vodního organismu ve smyslu.

Jak jsme již před časem avizovali na našem webu, od roku 2024 neplatí územní povolenky na revírech Republikové rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice a Morava 24). Pokud zde chcete lovit, musíte si zakoupit celosvazovou nebo celorepublikovou povolenku.

Na pstruhových vodách došlo novelou vyhlášky č. 197/2004 k úpravě období, kdy je možné lovit přívlačí. Nově lze tedy vláčet na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu. V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha na přívlač opatřena pouze jedním jednoháčkem.

Podle novelizované vyhlášky č. 197/2004 zanikl rybolovný způsob lov na umělou mušku a nyní je pouze lov muškařením.

Pro rok 2024 jsme získali na většině revírů výjimku k lovu mníka jednovousého a jelce jesena, proto je jejich lov možný – je třeba si však prostudovat popis konkrétního revíru, protože na některé revíry udělena výjimka nebyla a platí zde nadále jejich zákaz lovu.

Tím končí náš výtah zásadních změn v rybářském řádu platném od 1.1.2024. V následujícím dokumentu přinášíme rozsáhlejší přehled změn, kde jsme vynechali pouze změny gramatického nebo formálního charakteru.

Změny v rybářském řádu 2024